Čo im narichtujú keď do Richtára do vizity prídu,
Richtárske priešmačke a fajnotke.

TOP